VEIKKOSET-purjehduksen pikakurssi

Yksipurjeisella VEIKKOSET-veneellä purjehtiminen on yhtä helppoa kuin polkupyörällä ajo.

  • Yhdessä kädessä on peräsin, jolla venettä ohjataan.
  • Toisessa kädessä on purjeenohjausköysi, jolla otetaan tuulesta tehoa.
  • Kolmas asia on tasapainotus: Veneessä istutaan toisella puolella kuin purje.
    Eli jos tuuli painaa purjeen veneen vasemalle puolelle, niin perämies istuu peräsimen oikealla puolella, pitää peräsimestä vasemmalla kädellä ja purjeenohjausköydestä oikealla kädellä. Jos taas tuuli painaa purjeen oikealle puolelle, niin perämies istuu vasemmalla puolella, pitää peräsimestä oikealla kädellä ja purjeenohjausöydestä vasemmalla kädellä.


JATKOKURSSI

Veneen ohjaaminen peräsimellä.

Peräsimen käyttö lienee useimmille tuttua, mutta tässä vielä kertaus asiasta. Purjejollassa perämies ei istu keskellä venettä, vaan sivuttain toisella puolella kuin purje selkä tuuleen päin. Kun halutaan mennä suoraan, pidetään peräsimen varsi paikallaan (yleensä) keskellä venettä. Kun veneen keulan halutaan kääntyvän oikealle, käännetään peräsimen vartta vasemmalle ja kun veneen halutaan kääntyvän vasemmalle, käännetään peräsimen vartta oikealle.

Peräsimen vartta käännetään siis siihen suuntaan, johon veneen PERÄN halutaan kääntyvän.

Sopivan tehon ottaminen tuulesta.

Purje on se laite, jolla tuulesta otetaan käyttöön veneen liikuttamiseen tarvittavaa teho.

KÄYTÄNNÖN TOIMET (SUORAAN) PURJEHTIESSA:

Ensimmäisellä kerralla kannattaa lähteä suoraan sivutuuleen. Sieltä pääsee aina pois purjeella.
1. Vene käännetään peräsimellä sivutuuleen niin että perästä katsottuna tuuli puhaltaa oikealta.
2. Purjeen annetaan lepattaa vapaasti tuulen suuntaisesti. Tässä kohtisuoraan veneen yli vasemmalle puolelle.
3. Käännytään istumaan sivuttain toiselle puolelle venettä kuin purje selkä tuuleen päin. Nyt oikealle.
4. Otetaan kiinni purjeenohjausköydestä oikealle kädellä käsi keskellä venettä ja viedään käsi köydestä
kiinnipitäen veneen oikealle reunalle. Purjetta kiristetään vain vajaa metri. Oikealla kädellä voidaan ottaa
tukea veneen reunasta.
5. Vasemmalla kädellä tartutaan peräsimen varteen. Peräsimellä ohjataan vene menemään suoraan.
Kun mennään suoraan ja kun tuulen suunta ei muutu, ei purjeelle tehdä mitään. Pidetään vain köydestä kiinni.
6. Kun halutaan vaihtaa kulkusuuntaa, tehdään jälleen samat toimenpiteet 1. - 5.

KÄÄNNÖKSET

Isolla käännöksellä tarkoitetaan sellaista käännöstä, että tuuli vaihtuu veneen toiselta kyljeltä toiselle kyljelle. Isoja käännöksiä on kahta eri lajia: Vastakäännöksessä veneen keula osoittaa vastatuuleen käännöksen aikana ja myötäkäännksessä veneen perä on tuulta kohti. Myötäkäännöksen kansanomainen nimitys on lehmänkäännös, joka tulee siitä että lehmä nousee makuulta perä ensin seisomaan.

Vastakäännös on helpompi hallita kuin myötäkäännös.Vastakäännöksessä tuuli pitää purjeen jatkuvasti samansuuntaisena ja vene kääntyy purjeen ympäri rauhallisesti ja hallitusti. Tämä tilanne on helpompi hallita myös erittäin kovissa tuulissa.

Kun valmistaudutaan vastakäännökseen vasemmalle on tilanne todennäköisesti seuraava: Tuuli tulee etu-vasemmalta, purje on veneen oikealla puolella. Perämies istuu vasemmalla puolella, purjeenohjausköysi vasemmassa ja peräsimen varsi oikeassa kädessä. Vastakäännöksen aikana kannattaa purjetta kiristää mahdollisimman pitkään, jotta vauhti säilyisi. Jos veneen sivuttaistasapaino on säädetty oikein, voi vastakäännöksen alkuosan tehdä ilman peräsintä. Vastakäännöksessä vasemmalle kun veneen kokka on suoraan vastatuuleen, irrotetaan oikean käden ote peräsimen varresta, takapuoli siirretään veneen oikealle puolelle, purjeenohjausköysi siirretään vasemmasta kädestä oikeaan ja vasemmalla kädellä tartutaan peräsimen varteen. Tästä eteenpäin toimitaan suoraanpurjehtiminen oikealle ohjeiden kohtien 1.- 5 mukaan

Myötäkäännöksessä veneen perä kääntyy tuulen kautta ympäri ja käännöksen aikana tulee hetki, jolloin tuuli LYÖ ÄKKIÄ PURJEEN PUOLELTA TOISELLE. Myötäkäännöksen hallinta vaatii hieman enemmän opettelua kuin vastakäännöksen. Harjoitellessa ja kovalla tuulella saattaa olla helpompaa tehdä 270 asteen vastakäännös vasempaan kuin 90 asteen myötäkäännös oikeaan.

Kun valmistaudutaan myötäkäännökseen oikealle, on tilanne todennäköisesti seuraava: Tuuli tulee takavasemmalta, purje on veneen oikealla puolella. Perämies istuu vasemmalla puolella, purjeenohjausköysi vasemmassa ja peräsimen varsi oikeassa kädessä. Myötäkäännöksessä on seurattava tarkkaan, milloin purjeen asento alkaa lähestyä tuulen tulosuuntaa. Kun purje on kääntymässä oikealta vasemmalle, irrotetaan oikea käsi peräsimen varresta, vaihdetaan purjeenohjausköysi vasemmasta kädestä oikeaan, mutta annetaan purjeenohjausköyden juosta ja purjeen kääntyä vapaasti, siirretään takapuoli veneen oikealle puolelle ja otetaan vasemmalla kädellä kiinni peräsimen varresta. Kovalla tuulella purje kääntyy rajusti ja perämiehen ja matkustajien on oltava nopeita. Tästä eteenpäin toimitaan suoraanpurjehtiminen oikealle ohjeiden kohtien 1.- 5 mukaan

Hyvä purjehdusoapas aloittlijoille löytyy Vene -lehden numerosta 7/2001 "Optimistijolla koulu". Lehti löytyy lähimmästä kirjastosta tai sen voi tilata yksittäisnumerona.

Purjehtijaaliiton kotisivuilta löytyy DVD joka näyttää hyvin purjehduksen perusteet: opi purjehtimaan virtuaalisesti
email: veikko@veikkoset.fi Gsm 040 507 4737